W skrócie

Kartka z kalendarza

Pogoda Słomniki z serwisu

Ustawa śmieciowa - PRZEDSIĘBIORSTWA

Utworzono: czwartek, 05, wrzesień 2013 Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013

         Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) wprowadziła zmiany dotyczące gospodarowania odpadami. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług polegających na odbieraniu odpadów. Wywóz może być wykonywany przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki. Udokumentowanie spełnienia obowiązku polega na okazaniu umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

       Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki, gmina Słomniki objęła systemem odbioru odpadów komunalnych tylko nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. System nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty gospodarcze zobowiązane są więc do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów. Regulamin określa minimalne normy związane z odbieraniem odpadów w cyklu miesięcznym.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki z którymi przedsiębiorcy mogą zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki znajduje się na stronie internetowej Gminy Słomniki : www.slomniki.pl w zakładce gospodarka komunalna. Oprócz podmiotów wykazanych w tym rejestrze usługi takie może świadczyć również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach. Podajemy dane teleadresowe : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, tel. (12) 388-13-14 w.24  

          W związku z powyższym prosimy o podanie nazwy przedsiębiorcy z którym Państwa firma zawarła umowę na wywóz odpadów komunalnych w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Załączniki:
Download this file (oswiadczenie.pdf)Oświadczenie o aktualnej umowie[ ]30 kB2013-09-05 10:02